Liên quan tới công tác Vận hành & Bảo trì, Ha Phuong EME cung cấp các hình thức dịch vụ sau:

  Dịch vụ “Vận hành Hệ thống Xử lý nước & nước thải” (bất kể Hệ thống đó được lắp đặt bởi Ha Phuong EME hay đơn vị khác). Theo đó, hàng ngày nhân viên của Ha Phuong EME sẽ vận hành, theo dõi & chăm sóc Hệ thống, duy trì sự hoạt động thường xuyên & ổn định.

  Dịch vụ “Hỗ trợ vận hành Hệ thống Xử lý nước & nước thải”, theo đó nhân viên của Ha Phuong EME sẽ định kỳ tới trợ giúp nhân viên vận hành của Chủ đầu tư cho tới khi họ có thể đảm trách công tác vận hành một cách độc lập.

  Dịch vụ “Bảo trì Hệ thống Xử lý nước & nước thải”, theo đó định kỳ nhân viên của Ha Phuong EME sẽ tới bảo trì các phần: Công nghệ, thiết bị & đường ống, điện & tự động hóa.

  Dịch vụ hỗn hợp “Vận hành & Bảo trì Hệ thống Xử lý nước & nước thải”. Theo đó Chủ đầu tư phó thác toàn bộ công việc cho Ha Phuong EME và quản lý Hệ thống thông qua báo cáo định kỳ của Ha Phuong EME cũng như thông qua “nhật ký vận hành” & “báo cáo bảo trì”.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ PHƯƠNG
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn