Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Dabaco Hiệp Quang

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp - Công suất 300m3/ng.đ

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Địa điểm: KCN Khắc Niệm - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Chất lượng yêu cầu: Giá trị C, cột A - QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Tông thể dự án

Cẩu lắp bồn composite

 

Bồn composite sau khi lắp đặt

Viết bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận kinh doanh

0976.200.098

Bộ phận kỹ thuật

0984.999.338

Email liên hệ

haphuongeme@gmail.com