Hệ thống xử lý nước cấp Dabaco Yên Thế

Hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm - Công suất 480 m3/ngày

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Địa điểm: Xã Tam Tiến - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang

Chất lượng yêu cầu: QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Tổng quan hệ thống

Trạm bơm cấp II - Bơm biến tần

Hệ thống định lượng hóa chất

Viết bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận kinh doanh

0976.200.098

Bộ phận kỹ thuật

0984.999.338

Email liên hệ

haphuongeme@gmail.com