Hệ thống xử lý nước sinh hoạt Dabaco Quế Võ

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trung tâm thương mại - Công suất 120m3/ng.đ

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Địa điểm: TT Phố Mới - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

Chất lượng yêu cầu: Giá trị C, cột A - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khánh thành dự án 30/04/2018

 

Hệ thống cung cấp khí

 

 

Tủ điện điều khiện hệ thống - PLC/HMI

Viết bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận kinh doanh

0976.200.098

Bộ phận kỹ thuật

0984.999.338

Email liên hệ

haphuongeme@gmail.com