Hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm

Nguồn nước ngầm được sử dụng để...

Xem thêm

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi

Đặc điểm, tính chất của nước thải chăn nuôi heo Nước thải chăn nuôi là hỗn hợp nước...

Xem thêm

Hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Đặc điểm, tính chất nước thải ngành thủy sản Chế biến thủy sản, nước thải ngành này chứa...

Xem thêm

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Nguồn gốc nước thải sinh hoạt Nước thái sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử...

Xem thêm

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

Công ty TNHH Môi trường và Cơ điện Hà Phương. Chuyên nhận xử lý nước thải sinh hoạt, y...

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận kinh doanh

0976.200.098

Bộ phận kỹ thuật

0984.999.338

Email liên hệ

haphuongeme@gmail.com